Illustratör

I foldrar, broschyrer och presentationer används i regel
bildmaterial. För den skull ska man inte glömma effekten
av illustrationer! 
En duktig illustratör vi har i vårt nätverk
är
Anna Cederberg, nyligen har vi tagit 
hjälp av henne
till ett GP-uppdrag där den här fina illisen ingår.

 

av Carin