Regeringens ambassadör

I hela landet har det under v 45 pågått ett 40-tal aktiviteter

där ambassadörer för kvinnors företagande väcker intresse

för entreprenörskap och sprider kunskap om företagande.
Själv tillbringade jag eftermiddagen i går på Handelshögskolan

i Göteborg och pratade med eleverna.

 

av Ingrid